Kies voor trainingen met blijvend resultaat

TACOM verzorgt op maat gesneden trainingsprogramma’s die bijdragen aan blijvende verandering in gedrag, denken en vooral in doen.

Organisaties zijn volop in beweging om aansluiting te kunnen blijven houden met een snel en continu veranderende wereld. Eén van de meest fundamentele veranderingsprocessen daarbij is de transitie van sturend management naar zelfsturende teams die zelf de regie kunnen pakken. Dat vraagt een grote inspanning omdat verandering in de manier van leidinggeven, communicatie en samenwerken nu eenmaal niet vanzelf gaat. Verbinding is daarbij een doorslaggevende factor; verbinding met jezelf en verbinding met anderen, de organisatie en organisatiedoelen.

Lees meer over de trainingen van TACOM.

Resultaat door verbinding

Een trainingsprogramma van TACOM is veel meer dan het aanleren van vaardigheden. Het gaat er vooral om dat de deelnemers zelf in beweging willen komen en zien dat verandering in gedrag een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dat begint met inzicht in eigen gedrag en het effect daarvan op samenwerking met anderen. Vanuit dat inzicht ontstaat verbinding en ruimte om eigen gedrag te versterken of te veranderen. Uitgangspunt voor elk trainingsprogramma zijn de organisatiedoelen en de persoonlijke leerdoelen.

Deze visie, gecombineerd met een resultaatgerichte aanpak die dicht op de praktijk zit, maakt dat steeds meer organisaties de weg weten te vinden naar TACOM.
Lees meer over onze visie en aanpak.

De deskundige en professionele aanpak van TACOM heeft niet zo zeer de afdeling veranderd, maar zeker wel het besef van de mensen. Het is een enorme verrijking voor je als persoon, en ook voor de gehele afdeling, waardoor het resultaat en de onderlinge sfeer enorm verbeteren.

Eimert Smits, Agrifirm